top of page

תשלום


1 הרשמה

כדי להצטרף לתוכנית וליהנות מההטבות שלה בעתיד, עליך להירשם או להתחבר לחשבון שלך.


2 תשלום

סיכום ההזמנה

חנות אינטרנטית מושלמת‏1,500.00 ₪
תוקף התוכנית: עד לביטול
דמי הקמה חד פעמיים‏1,550.00 ₪


סכום ביניים‏1,500.00 ₪
מע״מ (17 %)‏255.00 ₪

סך הכול להיום‏1,755.00 ₪
התוכנית הזו מתחדשת אוטומטית במחיר כל שנה עד לביטול.
תשלום מאובטח
bottom of page